Vilka olika typer av pilbågar finns?

Kvinna i en bågskytteförening skjuter med pilbåge

Vilka olika typer av pilbågar finns?

Intresset för pilbågsskytte är något som aldrig går ur tiden helt. Vare sig inspirationen kommer från fantasy litteraturens alver eller moderna hjältar som Katniss Everdeen så hittar nya generationer ständigt fram till hobbyn. För många kan dock insteget bli högt, pilbågsskytte finns i många olika stilar och former som har utvecklats ända sedan stenåldern. Så var ska man börja? En snabb orientering bland olika bågar och stilar kan kanske vara på sin plats.

Långbåge

Detta är den äldsta kända formen av båge i Europa och användes av så väl vikingar som Robin Hood. Som hörs på namnet så är långbågen just lång och även moderna varianter är konstruerade i trä. Till skillnad från modernare bågar håller sig långbågen till en mycket enkel form utan tillbehör som sikten eller motvikter. Detta gör att det krävs lång träning för att verkligen bemästra långbågen och den räknas ofta som olämplig för nybörjare i sporten. Långbågens längd gör också att den ofta är tung att dra och kräver stor uthållighet i användandet. Detta till trotts fortsätter denna typ av båge att vara populär, kanske just på grund av den utmaning som den erbjuder. Skytte med långbåge sker enligt en stil som kallas för instinktiv där skytten fokuserar på målet och låter kroppen, erfarenhet och instinkten justera siktet; stilen jämförs ofta med att det ska vara lika instinktivt att skjuta i prick som det är att kasta en boll mot mål.

Recurvebåge

Recurvebågen är den vanligaste bågen för nybörjare och används av tävlingsskyttar inom stilarna fristil och klassisk. Moderna versioner är ofta gjorda med ett grepp i metall och lemmar i trä medan äldre versioner kan vara helt i trä. Bågens lemmar är i sin konstruktion böjda framåt och när bågen dras återböjs formen, därav namnet (från engelskans re-curve). Bågen är både mindre och lättare att dra än långbågen, och många moderna versioner går att demontera vilket gör den till ett praktiskt val. Recurvebågen kan skjutas både som den är i så kallad klassisk stil, men kan också utrustas med sikte, stabilisatorer och en så kallad ”klicker” som hjälper skytten avgöra när bågen är fullt uppdragen, detta är vad som kallas för fristil i tävlingssammanhang. I fristil använder man sig som sagt av ett sikte, men i klassisk stil kan skytten välja mellan att använda själva pilen som sikte eller att skjuta instinktivt på samma sätt som långbågeskyttar.

Compoundbåge

Compoundbågen är ännu ett steg upp på den tekniska skalan. Bågens lemmar är här utrustade med ett system av hjul och remskivor som avlastar strängen och gör att man vid fullt uppdrag bara håller en del av den totala dragvikten. Detta gör att man kan komma upp i tyngre dragklasser än de traditionella bågarna och därmed även får större kraft i den avlossade pilen. Dessa faktorer, att det är lättare att hålla bågen dragen vilket ger mer tid att sikta, samt att den har en större effekt, gör att compoundbågen är mycket populär att använda i jakt, särskilt i Amerika och Kanada. I Sverige är jakt med båge olagligt, men compoundbågen fortsätter trotts det att öka i popularitet även här. Compoundbågens förespråkare lyfter ofta dess pålitlighet och konsekvensen man uppnår i skyttet där bågen i sig, som inte innehåller några naturmaterial som trä, inte på samma sätt åldras och förändras under användning utan skyttens form och stabilitet blir det som är helt avgörande. I samma anda så utrustas compoundbågen nästan alltid med sikte och stabilisatorer på samma sätt som fristilsskyttens recurvebåge, allt för att höja bågens prestation och framhäva den enskilda skyttens färdigheter utan störande moment.

Övriga bågformer

Ovan beskrivna bågformer är de vanligaste typerna, men även andra former existerar, ofta som underformer till dessa. En form man kan stöta på är den så kallade ”hästbågen” (horse bow), ofta med förled så som mongolisk- eller skytisk-. Detta är en mer kompakt form av recurvebågen som används från hästryggen i beridet skytte. Förleden anger då en specifik modell som ofta kommer från en historisk eller kulturell bakgrund. Hur dessa bågar hanteras och skjuts är också justerat för en ridande skytt och olika stilar finns i olika kulturer. Ett mer modernt fenomen är utvecklingen av så kallade instinktivbågar, en modern variant av långbågen som, istället för trä, ofta tillverkas av kolfiber eller PVC med en förstärkt kärna av kolfiber. Dessa bågar skjuts, precis som namnet antyder, instinktivt, som långbågen, men är med sina moderna material lättare och mindre ömtåliga. Många amerikanska källor vill också räkna armborstet till de moderna formerna av pilbågar, men denna har inte fått något större fäste på den europeiska marknaden. På senare år har även Kyudo, skytte med traditionell asymmetrisk japansk båge, blivit mer känd i Sverige, men denna sorterar oftast under kampsport snarare än bågskytte.

Källor:
http://www.luleabs.nu/om-bagskytte/bagtyper/
https://gearjunkie.com/outdoor/hunt-fish/archery-bow-types-hunting-bowhunting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *